Trefwoord: Raad van Kerken in Nederland

It’s a gift…

Raad van Kerken in Nederland
5 april t/m 7 oktober 2012

Op de foto te midden van de natuurpracht van de Floriade 2012