Trefwoord: Hochschulöffentlichen Vorstellungsvortrag

Universitaire introductie

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences
20. Oktober 2008

Lezing voor het hoogleraarschap ‘Vermittlungskonzeptionen / Ausstellungsdesign’ aan de Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences