Industrion

Industrion

juni 1998

Museum voor industrie en samenleving
De geschiedenis van de industrie en samenleving in Limburg, ondergebracht in 27 scènes

De plattegrond van de tentoonstelling is afgeleid van één groot machinemechanisme dat in werking is gezet. Hierin zijn 24 scènes ondergebracht die vertellen over de geschiedenis van de industrie en samenleving in Limburg.

De eerste scène geeft een sfeerbeeld van het wonen, werken en leven van arbeiders in een Limburgse stad. Vergane glorie, verpaupering en drankzucht. Maar ook saamhorigheid. In een sociale context hebben we een tijdsbeeld neergezet, gebruikmakend van relicten, exhibits en evocatieve opstellingen. Gezocht is naar een evenwicht tussen abstractie en realisme aangevuld met enige symboliek: de arbeiderswijk tegenover de fabriekspoort. Ze verafschuwen elkaar maar hebben elkaar ook nodig.

De tweede scène geeft de industriële ontwikkeling weer met een werkende fabrieksopstelling. Van één enkele machine waaraan nog veel mensen werken tot aan de automatisering.

Hierna zijn de overige thematische scènes te bezoeken. Ze worden met elkaar verbonden door een lange rode circulatieas. Blauwe staalconstructies en dakelementen versterken de identiteit van de technische scènes en geven ze een samenhang. Grote zwart-wit gedecoreerde wanden vormen het decor voor de scènes die een inzicht geven in de cultuur en het leven van arbeiders en mijnwerkers. Gedecoreerde sfeerkamertjes en technische elementen leveren een evocatieve tentoonstelling op in een constructief geheel. Daarbij staat de uitgebreide collectie van het museum centraal. Dit was het eerste project dat door ons turn-key werd gerealiseerd: van concept en ontwerp tot en met de realisatie van de gehele inrichting.

Micheletti Museum of the Year Award

Micheletti Museum of the Year AwardIn 2000 kreeg dit museum vanwege zijn inrichting deze prestigieuze prijs voor technische musea. De jury prees het voor de geslaagde mix tussen informatieoverdracht en het stimuleren van het voorstellingsvermogen van bezoekers van alle leeftijden: ‘Het Industrion geeft haar bezoekers het gevoel actief deel te nemen aan het verhaal dat de museumpresentatie vertelt. De actieve rol van de bezoekers is niet beperkt tot alleen ‘doen’, maar staat altijd in relatie tot het thema dat in de expositie te zien is.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *