Goud uit Georgië

Goud uit Georgië

4 maart 2010 t/m 27 juni 2010

De mythe van het Gulden Vlies

Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië
Goud uit Georgië

Een spectaculaire tentoonstelling over de schatten uit het oude Georgië. De tentoonstelling laat stukken zien uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd uit diverse plaatsen in Georgië, maar ook kostbare grafvondsten uit de opgravingen van de tempelstad Vani. Daarbij vallen vooral de oogverblindend mooie gouden sieraden op. De Georgiërs zijn een duizenden jaren oud volk met een bijzondere cultuur en een bewogen geschiedenis. Jason en zijn Argonauten kwamen al naar Kolchis in West-Georgië, op zoek naar het Gulden Vlies. Ze voeren bij Poti de Rioni op, waar tot op heden goud uit het water wordt gezeefd met een schapenvacht. De zalen in het museum hebben ieder hun eigen sfeer. Ze geven de raakvlakken weer tussen de mythe van Jason en het Gulden Vlies en het goud uit Georgië met de grafvondsten uit Vani.

De tocht naar Kolchis
In de eerste ruimte komt de zon op over het water en worden we getrokken naar een ver avontuur. Het land van de zon en van de zonnegod Apollo. Hier weergegeven in een bronzen beeldje. We zien hoe het leven is in Kolchis. De mythe begint: “Met u begin ik, Foibos, nu ik ga bezingen beroemde daden van de mannen uit de voortijd, die naar vorst Pelias’ bevelen met de Argo, hun sterke schip, langs de Pontos-mond en Donkere Rotsen de zee doorkliefden om de gouden vacht te halen.”

Vuur
In de tweede ruimte staat het vuur centraal. Vuur van de draak die het gulden vlies bewaakt, maar ook vuur van de smid. Georgië was toen al ver met metaalbewerking.

Aarde
De derde ruimte gaat over de aarde, de grond. De mythe verhaalt: “Een tweetal stieren, grazend op de Aresvlakte, heeft hij, met bronzen poten, felle vlammen spuwend, zo zei hij. Hij gelastte mij met die twee stieren een akker van een viertal morgens om te ploegen.” We zien hier een tweetal stieren, vlammen spuwend en met bronzen poten, de vier stroken ploegen. Georgië is het land waar de wijn is uitgevonden!

Water en goud
De argonauten kozen bewust voor Georgië en ze kwamen met de boot aan over het water. Maar het water staat hier vooral symbool voor de rivier die van de bergen komt met de goudflinters erin. Voor ons reden om de vitrines met de prachtige gouden voorwerpen in een grote waterbak te plaatsen. Bij dit hoogtepunt van de tentoonstelling, in de grootste ruimte van het museum, wordt op gezette tijden het ramsvel (of gulden vlies) opgeklopt. Daarbij lijken de goudflinters door de gehele ruimte naar beneden te dwarrelen.

De mythe van het Gulden Vlies
Op het einde van de tentoonstelling zien we de zon weer terug, ditmaal hoog aan de hemel. Hier wordt nog één keer de hele mythe vertelt van Jason en het Gulden Vlies. Met op de achtergrond een groot schilderij van Medea die samen met de argonouten en het Gulden Vlies op de terugreis is. De tentoonstelling wordt afgesloten met een beeldje van Nikè. Zij is de godin van de overwinning en van het welslagen van deze onderneming welke met moeite en inspanning ten einde is gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *